Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku - zakup tonerów

W związku z planowanym zakupem tonerów - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie z siedzibą przy ulicy Sygietyńskiego 11, 06 - 410 Ciechanów prosi o składanie ofert na załączonych poniżej drukach. Załączniki Ogłoszenie z dnia...

OGŁOSZENIE z dnia 05.12.2018 r. dotyczące naboru wniosków na dotacje RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w dniu 13.12.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób bezrobotnych (1 kobieta, 1 mężczyzna) w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Ogłoszenie z dnia 28.11.2018r. dotyczące ustanowienia 24.12.2018r. dniem wolnym (za odpracowaniem)

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie będzie czynny w dniu 8 grudnia 2018 roku (sobota) w godz. od 8:00 do 16:00. Dzień 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek–Wigilia) jest dniem wolnym od pracy i w tym dniu Urząd będzie nieczynny. Załączniki ...

Zawiadomienie z dnia 28.11.2018 r. o wyborze Wykonawcy na dostawę materiałów biurowych

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. z późn. zm.) na „Zakup materiałów biurowych"  –  zawiadamia,  że  w ...

Terminarz wypłat w miesiącu grudniu 2018 roku

Terminarz wypłat zasiłków dla bezrobotnych z miasta i gmin oraz stypendiów stażowych, szkoleniowych, dodatków aktywizacyjnych z miasta Ciechanowa oraz gmin.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w dniu 13.12.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób bezrobotnych (1 kobieta, 1 mężczyzna) w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 26.11.2018 r. do 27.11.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia (4 kobiet, 6 mężczyzn) w ramach projektu: „Aktywizacja osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że od dnia 10.10.2018 r. (ŚRODA) do wyczerpania liczby miejsc przeprowadzone zostaną  zapisy na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych w zakresie: „ Sprzedawca - kasjer" realizowane w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 20.08.2018 r. do 22.08.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w terminie: od 30.04.2018 r. do wyczerpania liczby miejsc przeprowadzony  zostanie nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy na okres 6 miesięcy realizowanych w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracyz...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia 30.04.2018 roku (PONIEDZIAŁEK) wstrzymuje nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)" , Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 roku

Obowiązek opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/ wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

ul. Sygietyńskiego 11
06-410 Ciechanów 

 
NIP: 566-10-86-320
REGON: 130432807
 
Centrala telefoniczna: (23) 673 08 40, (23) 672 38 44, (23) 672 51 33,
(23) 671 13 21, (23) 674 36 61
Sekretariat: (23) 673 08 50 
fax: (23) 674 36 62
 

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 - 16.00
 

Obsługa interesantów

w godz. 8.15 - 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę