Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 20.08.2018 r. do 22.08.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 14 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 35 osób bezrobotnych wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)     Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę