Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Ogłoszenie z dnia 07.05.2019 r. dotyczące wstrzymania naboru wniosków w sprawie organizacji staży RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia 08.05.2019 roku (ŚRODA) wstrzymuje nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP -...

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 r. dotyczące naboru wniosków na dotacje RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 20.05.2019 r. do 27.05.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób bezrobotnych wieku 30 lat i więcej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 r. dotyczące naboru wniosków na dotacje 1.1.1 POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 20.05.2019 r. do 27.05.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 9 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu : „Aktywizacja osób młodych pozostających...

Ogłoszenie z dnia 11.04.2019 r. wstrzymanie staży PO WER 1.1.1 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  12.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na organizację staży realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1...

Ogłoszenie z dnia 11.04.2019 r. dotyczące wstrzymania bonów na zasiedlenie POWER 1.1.1 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  11.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1...

Ogłoszenie z dnia 10.04.2019 r. dotyczące terminów zapisów na szkolenia grupowe RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie wymienionym poniżej przeprowadzone zostaną zapisy na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa...

Ogłoszenie z dnia 08.03.2019 r. dotyczące terminu naboru na staże RPO WM 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie wymienionym poniżej przeprowadzony zostanie nabór wniosków na formę aktywizacji zawodowej realizowaną w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Działanie 8.1...

Ogłoszenie z dnia 28.02.2019 r. dotyczące naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 14.03.2019 r. do 18.03.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 39 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Ogłoszenie z dnia 11.01.2019 r. dotyczące naboru wniosków na staż i bony na zasiedlenie oraz zapisów na szkolenia grupowe w ramach POWER.

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków oraz zapisy na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I,...

OGŁOSZENIE z dnia 05.12.2018 r. dotyczące naboru wniosków na dotacje RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w dniu 13.12.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób bezrobotnych (1 kobieta, 1 mężczyzna) w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę