Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Książka telefoniczna

Dyrekcja Urzędu

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Robert Paweł Morawski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 9
Agnieszka Traczyk
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 8

Dział Informacji i Ewidencji Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Żebrowska
Kierownik Działu Informacji i Ewidencji Świadczeń
e-mail: anna.zebrowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 68 4
Wydawanie zaświadczeń (23) 673 08 64 Informacja
Rejestracja (23) 673 08 66 6
Listy wypłat, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym (23) 673 08 59 1
Obsługa osób z prawem do świadczeń, banki (23) 673 08 60 5
Obsługa osób bez prawa do świadczeń (23) 673 08 72 3
Obsługa osób bez prawa do świadczeń (23) 673 08 73 2

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dorota Podlasińska
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy
e-mail: dorota.podlasinska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 65 17
Stanisław Marcysiak
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
e-mail: stanislaw.marcysiak@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 79 16
Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Prace społecznie użyteczne (23) 673 08 54 11
Dotacje, Doposażenie stanowisk pracy (23) 673 08 56 12
Szkolenia, Przygotowanie zawodowe dorosłych (23) 673 08 61 7
Poradnictwo zawodowe (23) 673 08 62 Sala Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
Pośrednictwo pracy (23) 673 08 63,
(23) 673 08 67,
(23) 673 08 81
Sala Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
Staże (23) 673 08 69 14
Programy i Analizy Rynku Pracy (23) 673 08 70 15

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Bieniek
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
e-mail: agnieszka.bieniek@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 55 10
Sekretariat
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 9

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Maria Dramińska
Główny Księgowy
e-mail: maria.draminska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 75 I piętro
Księgowość (23) 673 08 76,
(23) 673 08 77
I piętro

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę