Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Książka telefoniczna

Dyrekcja Urzędu

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Robert Paweł Morawski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 13
Agnieszka Traczyk
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 13

Dział Informacji i Ewidencji Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Iwona Drozdowska
Kierownik działu
e-mail: iwona.drozdowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 68 1
Emilia Krupińska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: emilia.krupinska@pup-ciechanow.pl
Ilona Wiśniewska
Pomoc administracyjna
e-mail: ilona.wisniewska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 72 5
Aneta Wilga
Pomoc administracyjna
e-mail: aneta.wilga@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 73 5A
Kinga Jaskulska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: kinga.jaskulska@pup-ciechanow.pl
Łukasz Talarek
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: lukasz.talarek@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 59 6
Małgorzata Witkowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: malgorzata.witkowska@pup-ciechanow.pl
Anna Maruszewska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: anna.maruszewska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 60 4
Milena Klonowska
Specjalista ds. rejestracji
e-mail: milena.klonowska@pup-ciechanow.pl
Joanna Romanowska
Specjalista ds. rejestracji
e-mail: joanna.romanowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 66 2

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dorota Podlasińska
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy
e-mail: dorota.podlasinska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 65 7
Stanisław Marcysiak
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy
e-mail: stanislaw.marcysiak@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 79 8
Anna Szostakowska
Pośrednik pracy
e-mail: anna.szostakowska@pup-ciechanow.pl
Izabela Przybyłowska
Specjalista ds. aktywizacji
e-mail: izabela.przybylowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 54 10
Beata Boniakowska
Specjalista ds. aktywizacji
e-mail: beata.boniakowska@pup-ciechanow.pl
Katarzyna Pykiel
Specjalista ds. aktywizacji
e-mail: katarzyna.pykiel@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 56 18
Monika Chojnacka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: monika.chojnacka@pup-ciechanow.pl
Jolanta Nawrocka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: jolanta.nawrocka@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 61 9
Izabela Kotlarz
Pośrednik pracy
e-mail: izabela.kotlarz@pup-ciechanow.pl
Marcin Grochowski
Doradca zawodowy
e-mail: marcin.grochowski@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 62 Sala Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
Rafał Porębski
Pośrednik pracy
e-mail: rafal.porebski@pup-ciechanow.pl
Małgorzata Jasińska
Pośrednik pracy - stażysta
e-mail: malgorzata.jasinska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 63 Sala Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
Anna Kowalska
Pośrednik pracy
e-mail: anna.kowalska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 80 Sala Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
Piotr Dalkiewicz
Doradca zawodowy
e-mail: piotr.dalkiewicz@pup-ciechanow.pl
Ewelina Chodubska
Pośrednik pracy - stażysta
e-mail: ewelina.chodubska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 81 Sala Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
Katarzyna Olszewska
Doradca zawodowy
e-mail: katarzyna.olszewska@pup-ciechanow.pl
Ewelina Humięcka
Pośrednik pracy
e-mail: ewelina.humiecka@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 69 12
Agnieszka Falkowska
Specjalista ds. programów
e-mail: agnieszka.falkowska@pup-ciechanow.pl
Jarosław Kwiatkowski
Specjalista ds. programów
e-mail: jaroslaw.kwiatkowski@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 70 11

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Bieniek
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
e-mail: agnieszka.bieniek@pup-ciechanow.pl
Magdalena Zmorzyńska
Inspektor
e-mail: magdalena.zmorzynska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 55 15
Aleksandra Zajkowska
Sekretarka
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 13
Marzena Kwiatkowska
Archiwista
e-mail: marzena.kwiatkowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 84 3
Janusz Kowalski
Inspektor
e-mail: janusz.kowalski@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 77 16
Grzegorz Zduńczyk
Inspektor
e-mail: grzegorz.zdunczyk@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 74 17
Edward Opęchowski
Zaopatrzeniowiec
Michał Koziarski
Robotnik gospodarczy
(23) 673 08 57 Filia OA

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marlena Włodkowska
Główny Księgowy
e-mail: marlena.wlodkowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 76 I piętro
Małgorzata Tetkowska
Księgowy
e-mail: malgorzata.tetkowska@pup-ciechanow.pl
Milena Figórska
Pomoc administracyjna
e-mail: milena.figorska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 75 I piętro

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę