Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Książka telefoniczna

Dyrekcja Urzędu

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Robert Paweł Morawski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 9
Agnieszka Traczyk
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 9

Dział Informacji i Ewidencji Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Żebrowska
Kierownik działu
e-mail: anna.zebrowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 68 4
Małgorzata Nawotka
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: malgorzata.nawotka@pup-ciechanow.pl
Kinga Jaskulska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: kinga.jaskulska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 59 1
Ilona Wiśniewska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: ilona.wisniewska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 73 2
Marzena Wiśniewska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: marzena.wisniewska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 72 3
Ewa Sikorska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: ewa.sikorska@pup-ciechanow.pl
Iwona Drozdowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: iwona.drozdowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 60 5
Bożena Kurowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
e-mail: bozena.kurowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 58 5a
Małgorzata Witkowska
Specjalista ds. rejestracji
e-mail: malgorzata.witkowska@pup-ciechanow.pl
Łukasz Talarek
Specjalista ds. rejestracji
e-mail: lukasz.talarek@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 66 6

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Dorota Podlasińska
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy
e-mail: dorota.podlasinska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 65 17
Stanisław Marcysiak
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy
e-mail: stanislaw.marcysiak@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 79 16
Małgorzata Burakowska
Specjalista ds. aktywizacji
e-mail: malgorzata.burakowska@pup-ciechanow.pl
Anna Szostakowska
Pośrednik pracy
e-mail: anna.szostakowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 54 8
Beata Boniakowska
Specjalista ds. aktywizacji
e-mail: beata.boniakowska@pup-ciechanow.pl
Katarzyna Pykiel
Specjalista ds. aktywizacji
e-mail: katarzyna.pykiel@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 56 12
Agnieszka Falkowska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: agnieszka.falkowska@pup-ciechanow.pl
Anna Maruszewska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: anna.maruszewska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 61 7
Joanna Kiszkurno
Doradca zawodowy
e-mail: joanna.kiszkurno@pup-ciechanow.pl
Marcin Grochowski
Doradca zawodowy
e-mail: marcin.grochowski@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 62 Sala Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
Monika Chojnacka
Pośrednik pracy
e-mail: monika.chojnacka@pup-ciechanow.pl
Anna Kowalska
Pośrednik pracy
e-mail: anna.kowalska@pup-ciechanow.pl
Jolanta Nawrocka
Pośrednik pracy
e-mail: jolanta.nawrocka@pup-ciechanow.pl
Rafał Porębski
Pośrednik pracy
e-mail: rafal.porebski@pup-ciechanow.pl
Izabela Kotlarz
Pośrednik pracy
e-mail: izabela.kotlarz@pup-ciechanow.pl
Piotr Dalkiewicz
Doradca zawodowy
e-mail: piotr.dalkiewicz@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 63
(23) 673 08 67
(23) 673 08 81
Sala Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
Katarzyna Olszewska
Doradca zawodowy
e-mail: katarzyna.olszewska@pup-ciechanow.pl
Ewelina Kwasiborska
Pośrednik pracy
e-mail: ewelina.kwasiborska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 69 14
Izabela Przybyłowska
Specjalista ds. programów
e-mail: izabela.przybylowska@pup-ciechanow.pl
Jarosław Kwiatkowski
Specjalista ds. programów
e-mail: jaroslaw.kwiatkowski@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 70 15

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Agnieszka Bieniek
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
e-mail: agnieszka.bieniek@pup-ciechanow.pl
Katarzyna Tetkowska
Inspektor
e-mail: katarzyna.tetkowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 55 10
Magdalena Zmorzyńska
Sekretarka
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 50 9
Marzena Kwiatkowska
Archiwista
e-mail: marzena.kwiatkowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 84 19
Grzegorz Zduńczyk
Inspektor
e-mail: grzegorz.zdunczyk@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 74 11
Jerzy Kesling
Zaopatrzeniowiec
Mirosław Piatka
Robotnik gospodarczy
(23) 673 08 57 Filia OA

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Maria Dramińska
Główny księgowy
e-mail: maria.draminska@pup-ciechanow.pl
Bogumiła Pawelczyk
Inspektor powiatowy
e-mail: bogumila.pawelczyk@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 75 I piętro
Milena Czarnecka
Inspektor
e-mail: milena.czarnecka@pup-ciechanow.pl
Marlena Włodkowska
Księgowy
e-mail: marlena.wlodkowska@pup-ciechanow.pl
(23) 673 08 76 I piętro

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę