Przydatne strony - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Przydatne strony

Powiat Ciechanowski
www.ciechanow.powiat.pl

Publiczne Służby Zatrudnienia
www.psz.praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
www.wup.mazowsze.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
www.gov.pl/web/rodzina

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.mazowia.eu

Strona internetowa inicjatywy EUROPASS (miedzynarodowy dokument prezentujący kwalifikacje i umiejętności zawodowe)
www.europass.org.pl

System Informacji Oświatowej
www.sio.edu.pl

Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
www.kraz.praca.gov.pl

EURES informacje o ofertach i możliwościach pracy za granicą
www.eures.praca.gov.pl

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
www.ris.praca.gov.pl

Szkolenia i studia podyplomowe
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Ogólnopolska baza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
www.zpchr.pl

Portal dla osób niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
www.wkuciechanow.wp.mil.pl/pl/

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
www.pckisz.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę