Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2019r.

Wykres stopa bezrobocia październik 2019 rok
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w dniu 04.09.2019 r.  przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych wieku 30 lat i więcej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 20.08.2018 r. do 22.08.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje o trwającym naborze  wniosków w sprawie organizacji stażu dla 30 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I, Działanie 1.1,...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 14 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę