Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od 27.07.2021 r. do wyczerpania liczby miejsc przeprowadzone zostaną zapisy na szkolenia grupowe realizowane w ramach...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy,...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 10.08.2020 r. do 13.08.2020 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę