Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

  • Ogłoszenie z dnia 07.03.2018 r. wstrzymanie bonów na zasiedlenie 1.1.1 2018

    Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  07.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1...

  • Ogłoszenie z dnia 02.02.2018r. o naborze wniosków

    Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków oraz zapisy na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I,...

  • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)

      Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)     Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających...

Wyświetlanie 11 - 13 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę