Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

 • OGŁOSZENIE z dnia 16.04.2018 r. dotyczące naboru na dotacje PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 14 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

 • OGŁOSZENIE z dnia 16.04.2018 r. dotyczące naboru wniosków na dotacje RPO WM

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 35 osób bezrobotnych wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2018 r. wstrzymanie bonów na zasiedlenie 1.1.1 2018

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  07.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1...

 • Ogłoszenie z dnia 02.02.2018r. o naborze wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków oraz zapisy na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I,...

 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)

    Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)     Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)

    Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie Realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.     W...

Wyświetlanie 51 - 56 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę