Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2018r. o wyborze Wykonawcy na dostawę tonerów

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. z późn. zm.) na dostawę tonerów – zawiadamia, że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17.12.2018 r. godz....

 • Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku - zakup tonerów

  W związku z planowanym zakupem tonerów - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie z siedzibą przy ulicy Sygietyńskiego 11, 06 - 410 Ciechanów prosi o składanie ofert na załączonych poniżej drukach. Załączniki Ogłoszenie z dnia...

 • OGŁOSZENIE z dnia 05.12.2018 r. dotyczące naboru wniosków na dotacje RPO WM

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w dniu 13.12.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób bezrobotnych (1 kobieta, 1 mężczyzna) w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2018r. dotyczące ustanowienia 24.12.2018r. dniem wolnym (za odpracowaniem)

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie będzie czynny w dniu 8 grudnia 2018 roku (sobota) w godz. od 8:00 do 16:00. Dzień 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek–Wigilia) jest dniem wolnym od pracy i w tym dniu Urząd będzie nieczynny. Załączniki ...

 • Zawiadomienie z dnia 28.11.2018 r. o wyborze Wykonawcy na dostawę materiałów biurowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. z późn. zm.) na „Zakup materiałów biurowych"  –  zawiadamia,  że  w ...

 • Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku - zakup materiałów biurowych

  W związku z planowanym zakupem materiałów biurowych - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie z siedzibą przy ulicy Sygietyńskiego 11, 06 - 410 Ciechanów prosi o składanie ofert na załączonych poniżej drukach. Załączniki ...

 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2018 r. DOTACJE POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 26.11.2018 r. do 27.11.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia (4 kobiet, 6 mężczyzn) w ramach projektu: „Aktywizacja osób...

 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2018r. dot. ustalenia 12.11.2018r. dniem wolnym od pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, iż na podstawie art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. W związku...

 • Ogłoszenie dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie przypomina, że zgodnie z art. 88z ust. 13 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie...

 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2018r. o wyborze Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 j.t. z późn. zm.) na „Zakup sprzętu komputerowego" – zawiadamia, że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę