Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Nabory wniosków

 • Ogłoszenie z dnia 08.02.2018r. dotyczące naboru wniosków na przygotowanie zawodowe dorosłych

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że od dnia 12 .02.2018r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków od Pracodawców w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w trybie art. 53 a-m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r....

 • Ogłoszenie z dnia 06.02.2018r. dotyczące wstrzymania naboru wniosków na organizację robót publicznych

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  07.02.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na organizację robót publicznych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.   Załączniki Ogłoszenie z dnia...

 • Ogłoszenie z dnia 02.02.2018r. o naborze wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków oraz zapisy na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I,...

 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2018 r. dotyczące wstrzymania naboru bonów na zasiedlenie FP

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia 25.01.2018 roku (CZWARTEK) wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie finansowanych ze środków Funduszu Pracy.   Załączniki ...

 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2018 r. dotyczące naboru bonów na zasiedlenie PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 29.01.2018 r. do wyczerpania liczby miejsc przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 20 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2018 r. dotyczące naboru wniosków Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie   informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków oraz zapisy na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach Funduszu Pracy :     Roboty publiczne na okres 4 miesięcy dla 111 osób bezrobotnych Termin naboru od: ...

 • Propozycje naboru wniosków na staż

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie   informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną zapisy oraz nabory wniosków na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (II)" ,...

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 23.01.2018 r. do 29.01.2018 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 55 osób bezrobotnych wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Wyświetlanie 231 - 238 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę