Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie: od 05.02.2020 r. do 10.02.2020 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie wymienionym poniżej przeprowadzone zostaną zapisy na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie wymienionym poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków na formy aktywizacji zawodowej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Działanie 8.1 Aktywizacja...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w dniu 28.11.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie wymienionym poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków na formy aktywizacji zawodowej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Działanie 8.1 Aktywizacja...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia 08.05.2019 roku (ŚRODA) wstrzymuje nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP -...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  12.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na organizację staży realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie wymienionym poniżej przeprowadzony zostanie nabór wniosków na formę aktywizacji zawodowej realizowaną w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Działanie 8.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 roku

Obowiązek opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/ wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

ul. Sygietyńskiego 11
06-410 Ciechanów 

 
NIP: 566-10-86-320
REGON: 130432807
 
Centrala telefoniczna: (23) 673 08 40, (23) 672 38 44, (23) 672 51 33,
(23) 671 13 21, (23) 674 36 61
Sekretariat: (23) 673 08 50 
fax: (23) 674 36 62
 

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 - 16.00
 

Obsługa interesantów

w godz. 8.15 - 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę