Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Wykaz podstawowych numerów telefonów

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  20.09.2021 r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie realizowany w ramach projektu...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie: od 20.09.2021 r. do 21.09.2021 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 20.09.2021 r. do 21.09.2021 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia 17.06.2021 roku wstrzymuje nabór wniosków na organizację staży w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30...

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia 16.06.2021 r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych realizowanych w ramach projektu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

ul. Sygietyńskiego 11
06-410 Ciechanów 

 
NIP: 566-10-86-320
REGON: 130432807
 
Centrala telefoniczna: (23) 673 08 40, (23) 672 38 44, (23) 672 51 33,
(23) 671 13 21, (23) 674 36 61
Sekretariat: (23) 673 08 50 
fax: (23) 674 36 62

https://ciechanow.praca.gov.pl
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl
waci@praca.gov.pl
 

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30
 

Obsługa interesantów

w godz. 8.00 - 15.00

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 14.00 - 16.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę