Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


Nagłówek

Nabory wniosków

Ogłoszenie z dnia 21.05.2019 r. dotyczące naboru wniosków na doposażenia ALGORYTM 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w dniu 30.05.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 5 osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.   ...

Ogłoszenie z dnia 07.05.2019 r. wstrzymanie naboru na doposażenie PFRON 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  08.05.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).   ...

Ogłoszenie z dnia 07.05.2019 r. dotyczące wstrzymania naboru wniosków w sprawie organizacji staży RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia 08.05.2019 roku (ŚRODA) wstrzymuje nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP -...

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 r. dotyczące naboru wniosków na dotacje RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 20.05.2019 r. do 27.05.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób bezrobotnych wieku 30 lat i więcej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w...

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 r. dotyczące naboru wniosków na dotacje 1.1.1 POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie od 20.05.2019 r. do 27.05.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 9 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu : „Aktywizacja osób młodych pozostających...

Ogłoszenie z dnia 16.04.2019 r. dotyczące wstrzymania naboru na Prace Interwencyjne finansowane z PFRON 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że od dnia  16.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).   Załączniki ...

Ogłoszenie z dnia 11.04.2019 r. wstrzymanie staży PO WER 1.1.1 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  12.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na organizację staży realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1...

Ogłoszenie z dnia 11.04.2019 r. dotyczące wstrzymania bonów na zasiedlenie POWER 1.1.1 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  11.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)" , Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1...

Ogłoszenie z dnia 11.04.2019 r. wstrzymanie naboru wniosków w sprawie przyznanania bonu na zasiedlenie Algorytm 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że od dnia  11.04.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia finansowanych ze środków Funduszu Pracy.   Załączniki ...

Ogłoszenie z dnia 11.04.2019 dotyczące naboru na dotacje PFRON 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie od dnia 12.04.2019 r. do wyczerpania limitu środków finansowych ogłasza nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)   Druki dokumentów dostępne są na stronie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 60 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę